فارسی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مدیریت فرآیند کسب و کار
MyProcess

نام کاربری:  
کلمه عبور:  
  •  در محل های عمومی سعی کنید وارد سامانه نشوید.

  • در هنگام هشدار عدم اعتبار گواهی، از ادامه عملیات خودداری نمایید.

  •  از مرورگر مطمئن و بروز Google Chrome استفاده نمایید.

  •  کلمه ی کاربری و رمز خود را در جای امن ذخیره نمایید.

  •  پس از انجام و اتمام کار، حتما از سیستم خارج شوید.

  • برای ثبت درخواست ایجاد کاربری روی ثبت نام کلیک کنید، در صورتیکه کلمه عبور خود را فراموش کرده اید روی رمز عبور را فراموش کرده ام کلیک کنید.